Vivente Voce

Sinds zijn oprichting in 1990 is Vivente Voce uitgegroeid tot een veelzijdig koor met een gevarieerd repertoire uit verschillende stijlperiodes. Het ensemble bestaat uit een veertigtal geschoolde en ervaren zangers die zich met veel enthousiasme inzetten voor hun passie.

Het koor staat sinds mei 2023 onder de muzikale leiding van Emilie De Voght.  Net als haar voorganger Jeroen Keymeulen besteedt zij veel aandacht aan stemkwaliteit en koorklank.

Deze benadering heeft haar vruchten afgeworpen, zodat het publiek tijdens concerten steevast kan genieten van kwaliteitsvolle uitvoeringen. Die kwaliteit wist In 2015 ook de jury van de provinciale koorwedstrijd Oost-Vlaanderen te overtuigen, met een promotie naar Eredivisie als resultaat.

Vivente Voce legt zich toe zowel op a-capellamuziek als op het ‘grotere repertoire’ met solisten en orkest.


Vriend worden van Vivente Voce

De afgelopen jaren hebben we op muzikaal vlak grote stappen vooruit gezet. We willen blijven investeren in een hoge kwaliteit en ons publiek geregeld trakteren op een fraai concert. Dit kan alleen indien we daartoe voldoende financiële middelen ter beschikking hebben.

Als vriend van Vivente Voce kan je een steentje bijdragen en maak je het voor ons mogelijk om grotere muzikale projecten te programmeren. Anderzijds krijg je ook de kans om ons doen en laten van dichtbij te beleven.